Reflexe nad problémy gramotnosti. Komentář k monotematickému číslu