Didaktické problémy vyučování dějepisu ve světle historie