Vývoj písařských dovedností v průběhu první třídy u analyticko-syntetické metody a genetické metody