Závislost úrovně pohybové dovednosi na časovém rozložení nácviku