Vygotského koncepty a tezy v počiatočnom rozvíjaní jazykovej gramotnosti