Vytváření návyků ukázněného chování žíků v 1. postupném ročníku