K problematice životosprávy dětí zaměstnaných rodičů