Význam vzájemné indukce při tvorbě obecných představ u dětí