Některé otázky výběru lidové hudební tvorby pro hudební výchovu