Projev presidenta Čs. akademie věd ministra Dr. Zdeňka Nejedlého na VIII. celostátní konferenci učitelů