Některé otázky metodiky počátečního vyučování ve světle učení I. P. Pavlova