Jak si s hlediska učení I. P. Pavlova osvojuje dítě mluvnickou stavbu jazyka