Z práce J. V. Stalina “Ekonomické problémy socialismu v SSSR”