Úkol školských skupin Československého svazu mládeže při plnění školního řádu na školách III. stupně