Boj proti globální metodě jako přežitku buržoasní pedagogiky v naší škole