Dějepisné poznatky a myšlení žáků na národní škole