Intelektové schopnosti v rámci pedagogicko-psychologické diagnostiky