KUŘINA, F., a kol. Matematika a porozumění světu: setkání s matematikou po základní škole.