Výzkum nových účinnějších vyučovacích postupů v československé socialistické škole