Jak zlepšit komplexní posuzování osobnosti žáků v socialistické škole