Súčasná pedagogická teória a výchovno-vzdelávacia prax v konfrontácii s potrebami našej socialistickej spoločnosti