Časový a prostorový faktor ve vývoji formálních deduktivních úsudků u 8—15letých dětí