O významu několika pedagogických termínů v latinských spisech J. A. Komenského