Večerní (směnové) školy — jeden ze způsobů uskutečňování všeobecného středoškolského vzdělávání mládeže