Ke koncepci polytechnického vzdělání a pracovní výchovy