Prohlubovat a upevňovat socialistický charakter PO SSM