K problematice systému, objektu a předmětu pedagogické psychologie