Systémový přístup k vzdělání a exemplární princip v literární výchově