Teoretické základy didaktického systému v socialistické škole