K organizácii výchovného procesu na pedagogických fakultách