K problematice posuzování schopností středoškoláků