Teoretické aspekty volného času a jejich souvislosti s problematikou výchovy mimo vyučování