K některým otázkám pedagogicko-psychologické diagnostiky