Projekt dalšího rozvoje čs. výchovně vzdělávací soustavy a teorie počátečního vzdělání