Funkce řízení při uplatňování polytechnického principu ve výchovně vzdělávací práci na gymnáziu