Individualizovaná diagnostika člověka – inspirace pro metodologii pedagogiky