Čs. pedagogická společnost k přípravě XV. sjezdu KSČ