K vývojovým tendenciám a problémom teórie vyučovania v ČSSR