Komunistické strana Československa o škole, výchove a učitelovi