Teória riadenia školstva — podstatný činitel pre zefektívnovanie riadenia škôl