Príspevok k riešeniu princípov socialistickej pedagogiky