Pokus o monistické vymezení předmětu teorie výchovy