Vzťahy jednotlivca a kolektívu v súčasných spoločenských podmienkach