Ke vztahu všeobecného a odborného vzdělání v odborném školství