Vědeckotechnická revoluce, socialistická kulturní revoluce a vývoj socialistického pojetí vzdělání