Některé teoretické předpoklady systému výchovné práce ve škole