Příspěvek k analýze utváření některých rysů charakteru u dospívající mládeže