K vývoji organizace výchovy učňů v osvobozené republice