K uplatnění principu postupnosti v cizojazyčném vyučování