Výchova obratu – úkol naší doby – K 85. výročí narození prof. PhDr. Radima Palouše, dr. h. c.